baner

Produkter

  • FEP-harts för tråd, rör, rör, filmfluorerad etylenpropylen

    FEP-harts för tråd, rör, rör, filmfluorerad etylenpropylen

    FEP(Fluorerad etenpropen),Det är en sampolymer av tetrafluoreten och hexafluorpropen.FEP kan appliceras på mjuk plast, och dess draghållfasthet, slitstyrka, krypmotstånd är lägre än många tekniska plaster, och den har en låg dielektricitetskonstant över ett brett temperatur- och frekvensområde.

    Materialet antänds inte,it haveutmärkt slitstyrka och låg friktionskoefficient.Det kan göras till granulära produkter för extrudering och formningochanvänds som pulver för fluidbäddar och elektrostatisk efterbehandling,Alsoburkgörs till vattenhaltiga dispersioner.Halvfabrikat inkluderar filmer, plattor, stavar, elektroder, specialformade delar och enkelfibrer.MainlyAnvändning är att göra den inre beklädnaden av rör och kemisk utrustning, ytskiktet av rullar och olika ledningar och kablar.